• Nederlands
  • English
  • Deutsch

Brüggen 2015

Maart 2015.

Zoals gebruikelijk bij deze cursus bestaat het docentencorps uit bijzonder competente mensen. Dit jaar waren dat o.a.:

Van al deze leraren kan worden gezegd dat ze over uitzonderlijk hoge kwaliteiten beschikken. Hierbij moet worden gezegd dat goed kunnen spelen iets heel anders is dan goed kunnen les geven, maar daar viel echt niets op aan te merken.

2016: de tiende maal en dát gaat gevierd worden!