• Nederlands
  • English
  • Deutsch

En zó begon 't...

Hoe het zo gekomen is

Het begon allemaal zo halverwege de jaren 60 van de vorige eeuw. Wij woonden toen op het Friese platteland en hadden nèt TV gekregen, want wij waren recentelijk aangesloten op het electriciteitsnet. Welk een vooruitgang viel ons ten deel. TV dus, met één net: Nederland. Met daarop het beeld van een taptoe ergens in Breda of Leiden. De voorstelling werd afgesloten met een voorstelling van een, let wel!, echte Engelse doedelzakband. Vanaf dat moment heeft het mij niet meer losgelaten.
Een verdere aanzet werd gegeven doordat ik zo'n 10 jaar later van een toenmalige vriend een LP kreeg van de 'Muirhead & Sons Ltd. Pipe Band":

Champion of Champions
Foto van de hoes van de LP "Champion of Champions"
Ergens in 1964 is deze LP opgenomen

Deze plaat is méér dan grijs gedraaid. Inmiddels was ik naar Groningen ('Stad') verhuisd vanwege studie-activiteiten in de vorm van HEAO BedrijfsEconomie. In die jaren nam de folkmuziek een grote vlucht, niet in het minst vanwege de enorme invloed van 'The Dubliners'. Het heeft echter nog een groot aantal jaren geduurd voordat ik er zelf echt iets aan/mee ben gaan doen.
Dat gebeurde in 1987 toen in Groningen een initiatief was genomen met de oprichting van 'The Clan MacBeth Pipe Band'. Volgens de toenmalige secretaris van de vereniging was mijn inschrijfformulier voorzien van het nummer 1, hetgeen wil zeggen dat ik het eerste ingeschreven lid was van de vereniging.
Sinds eind 2007 ben ik geen lid meer van deze band en verzorg ik optredens op persoonlijke titel. Hoe ik daar een draai aan geef en wat ik allemaal tegenkom kunt u op deze site lezen. Ik wens u veel plezier!