• Nederlands
  • English
  • Deutsch

Beetje bijspijkeren

Zoals met veel vaardigheden het geval is, is het goed als er regelmatig wordt bijgeschoold. Voortbouwend op de bestaande ervaring kan er dan gewerkt worden aan geleidelijke verbetering van de techniek. Voor veel beroepen geldt zelfs een plicht om bij te scholen, al was het maar om nieuwe inzichten en bijbehorende technieken on de aandacht te brengen en te instrueren in het toepassen ervan. Dit gaat ook op voor het spelen van een instrument en dus ook voor de Schotse doedelzak. Belangrijk uitgangspunt: je kunt je altijd verbeteren! Maar er moet ook een duidelijke wil zijn om te verbeteren. Zonder dat valt er geen resultaat te behalen.

In de loop der jaren, eigenlijk sinds ik niet meer bij een vereniging ben aangesloten, heb ik de volgende bijscholingen gehad: