• Nederlands
  • English
  • Deutsch

Zelf leren spelen?

Bij optredens word ik meermalen geconfronteerd met vragen als: "Is het nou moeilijk om zo'n doedelzak te spelen?" en "Waar kun je doedelzak leren spelen?", want: "Het lijkt mij zo leuk". De plaatselijke muziekscholen bieden zulke lessen niet, dit echter met uitzondering van de muziekschool in Groningen, waar Frans Hattink er les in geeft. Echter, zo gauw het woord 'Schots' valt, dan geeft ook de muziekschool in Groningen niet thuis. Men is dan al gauw aangewezen op eventuele verenigingen in de buurt, maar dat geeft dan ook weer extra sociale verplichtingen en vaak is dát nou net niet de bedoeling...

Als u overweegt om doedelzak te gaan spelen of op gevorderd niveau (bij-)les wilt hebben in het spelen van de Schotse doedelzak, dan kunt u ook dáárvoor bij mij terecht! Voor beginners wil ik gelijk waarschuwen: Weet waar je aan begint! De Schotse doedelzak vooral is een instrument dat een heel lange weg kent om te leren beheersen. Het is waarschijnlijk het moeilijkst te leren instrument.

Hoe ik aan mijn gevorderde kennis en vaardigheid kom, dat valt hier te lezen. Het docentencorps is iedere keer van absoluut topniveau en de opgedane kennis geef ik maar wàt graag door aan anderen.


Een ernstige waarschuwing is hier zeker op zijn plaats:

Koop nog even géén doedelzak!

zonder met mij hierover te overleggen.

Er worden op internet namelijk regelmatig doedelzakken aangeboden, zowel nieuw als gebruikt, die NOOIT goed te bespelen zullen zijn!

Het zou echt zonde van het geld zijn als er verwachtingsvol een instrument wordt aangeschaft om dan vervolgens te verzanden in een vechtpartij met dat ding in plaats van werken aan en het genieten van een plezierig en muzikaal tijdverdrijf.