• Nederlands
  • English
  • Deutsch

Brüggen 2016

Maart 2016.

De 10e editie van het evenement staat gepland! En als één van de weinigen, ben ik er vanaf 2006 bij. Een soort van jubilaris, dus.
Zoals gebruikelijk bij deze cursus bestaat het docentencorps uit bijzonder competente mensen. Dit jaar zullen dat o.a. zijn:

Van al deze leraren kan worden gezegd dat ze over uitzonderlijk hoge kwaliteiten beschikken, waarbij moet worden aangetekend, dat goed kunnen spelen iets heel anders is dan goed kunnen les geven, maar daar zij veelal aan de National Piping Centre als instructeur zijn verbonden valt daar echt niets op aan te merken.

2016: de tiende maal en dát gaat gevierd worden!