• Nederlands
  • English
  • Deutsch

Brüggen 2018

Maart 2018.
Ook de 12e editie van dit evenement was weer zeer geslaagd. Zoals gebruikelijk bij deze cursus bestaat het docentencorps uit bijzonder competente mensen. Dit jaar waren dat o.a.:

Van al deze leraren kan worden gezegd dat ze over uitzonderlijk hoge kwaliteiten beschikken, waarbij moet worden aangetekend, dat goed kunnen spelen iets heel anders is dan goed kunnen les geven, maar daar zij veelal aan de National Piping Centre als instructeur zijn verbonden valt daar weinig op aan te merken.

De bezoekers kwamen dit keer zelfs uit Sint Petersburg in Rusland! Maar ook waren, naast Duitsland uiteraard, Groot-Britannië, België, Nederland, Oostenrijk en Frankrijk vertegenwoordigd.
Òp naar de 13e editie van dit evenement, dat vanaf dat moment door het leven zal gaan als "International Winter School" om het internationale karakter ervan sterker naar voren te laten komen.

De 13e editie van deze cursus is gepland van zondag 10 maart t/m vrijdag 15 maart 2019!